Nowe mandaty od Straży Granicznej. Za co jeszcze będą mogli karać kierowców? Mamy listę wykroczeń!

2 lata temu - 19 maja 2022, moto.pl
Nowe mandaty od Straży Granicznej. Za co jeszcze będą mogli karać kierowców? Mamy listę wykroczeń!
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w nowym projekcie rozporządzenia przygotowało zmiany które mają dotyczyć kierowców. Nie wszyscy będą zadowoleni.

Straż Graniczna. Jakie obecnie ma uprawnienia wobec kierowców?

Strażnicy graniczni mogą przeprowadzać kontrole samochodów na terenie całego kraju. Mają uprawnienia do weryfikacji dokumentów kierowcy, pojazdu, a także pozostałych pasażerów. W ich kompetencjach mieści się również przeszukanie auta. Mogą ukarać za nadmierną prędkość zmierzoną urządzeniem ręcznym, ale w praktyce korzystają z tego bardzo rzadko.

Mają prawo wystawić mandat za niezatrzymanie się do kontroli. Straż graniczna może zatrzymać także dowód rejestracyjny, jeśli uzna, że stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu.

Funkcjonariusz może powiadomić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jeśli kierowca nie ma wykupionej polisy OC pojazdu.

Funkcjonariusze straży granicznej podczas kontroli sprawdzają także stan liczników w pojazdach. Taką możliwość dają im nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2020 r.

Straż Graniczna. Jakie może jeszcze mieć uprawnienia?

Oto lista za co jeszcze mogłaby karać straż graniczna:

art. 86 § 1 – spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skutek niezachowania należytej ostrożności,

art. 86b § 1 i 2 – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu i inne zachowania naruszające prawa osób pieszych,

art. 92b - naruszenie zakazu wyprzedzania,

art. 96a § 1 i 2 – nieuprawnione oznakowanie pojazdu jako uprzywilejowanego,

art. 97a – niedozwolone objeżdżanie zapór na przejazdach kolejowych i wjeżdżanie na przejazdy kolejowe.
Nie jest pewne w jakim kształcie i kiedy przepisy mają szansę wejść w życie

Support Ukraine