Odebrano prawie 200 praw jazdy. Konieczna była interwencja RPO

7 miesięcy, 1 tydzień temu - 25 lipca 2023, Auto Świat
Odebrano prawie 200 praw jazdy. Konieczna była interwencja RPO
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) będzie brał udział w 24 postępowaniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczących unieważnionych praw jazdy.

Marcin Wiącek uważa, że decyzje w tej sprawie wydano przedwcześnie.

Sprawy dotyczą właściciela szkoły nauki jazdy, którego w 2018 r. skazano za poświadczenie nieprawdy w dokumentacji ośrodka. Dotyczyło ono szkoleń dla niemal 200 kursantów. W związku z tymi działaniami, w 2022 r. unieważniono im prawa jazdy, poprzez uchylenie decyzji o ich wydaniu. Osoby, którym odebrano prawo jazdy, zaskarżyły tę decyzję do sądu administracyjnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich będzie brał udział w 24 postępowaniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dotyczyć będą one skarg osób, którym odebrano prawo jazdy na orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolegium bowiem utrzymało w mocy decyzje prezydenta miasta o uchyleniu wcześniejszych decyzji o wydaniu im prawa jazdy, a także o unieważnieniu egzaminów. Skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego Rzecznik uważa za uzasadnione.

Zdaniem RPO Marcina Wiącka decyzje w tej sprawie wydano przedwcześnie, a ponadto twierdzi on, że jeśli odpowiednie organy stwierdziły nieprawidłowości — kursanci nie odbyli pełnego szkolenia — to powinny najpierw wezwać ich do jego uzupełnienia, a nie unieważniać ich prawa jazdy. RPO wskazuje, że tego wymagają przepisy oraz konstytucyjna zasada ochrony zaufania do państwa.

RPO w swoich pismach procesowych wskazuje także, że odpowiedzialność za nieskuteczność organu sprawującego nadzór nad ośrodkiem szkolenia kierowców, który powinien stanowić gwarancję zgodnego z prawem szkolenia, przełożono na skarżących, czyli osoby, którym unieważniono prawa jazdy.

W związku z tym RPO wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o uchylenie tych decyzji jako wydanych przedwcześnie, wskazując jednocześnie naruszenie art. 149 § 2 i art. 151 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi o zaniechanie prowadzenia postępowania i ograniczenia się jedynie do oceny legalności wydanej decyzji oraz naruszenie rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z zasadą uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli.

Support Ukraine