Запам'ятати це

2010' Citroen Berlingo

19,434zł
Поскаржитись!
  • 2010 Citroen Berlingo в Ченстохова, Польща
Пробіг: 215000 km

Samochód osobowy Citroen Berlingo o nr rej. SC 2673N
Rok. prod. 2010, przebieg: 215 000km
Działając jako syndyk masy

informuję o sprzedaży składników masy upadłości wymienionych w
przedmiotowym ogłoszeniu z podanymi cenami netto. Składając ofertę
oferent musi precyzyjnie wskazać, którego składnika oferta dotyczy z
podaniem numeru składnika masy upadłości i nazw wskazanych w
szczegółowym wykazie ruchomości. Oferty powinny obejmować kwotę netto i
zobowiązanie oferenta do zapłaty podatku od towarów i usług VAT w stawce
23%. Oferty na kwotę niższą niż cena minimalna za dany składnik nie
będą brane pod uwagę. Szczegółowe informacje dotyczące wykazu ruchomości
można uzyskać pod nr tel.:
oraz za pośrednictwem adresu email:
Oferty pisemne uwzględniające dane kontaktowe oferenta (adres, tel., email) należy przesyłać na adres mailowy:
do dnia

włącznie. Nabywca przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ruchomości ma
charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy
upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem technicznym ruchomości
(art. 313 prawa upadłościowego w zw. z art. 897 Kodeksu postępowania
cywilnego). W przypadku złożenia ofert o zbliżonej wysokości (różnica
pomiędzy ofertą najwyższą, a poprzedzającymi nie przekracza 10% ceny
wywoławczej) - syndyk kwalifikuje te oferty do licytacji ustnej, która
zostanie przeprowadzona w terminie wyznaczonym przez syndyka masy
upadłości. Do wzięcia udziału w licytacji ustnej zostaną zaproszeni
wyłącznie uczestnicy procedury sprzedaży, których oferty zostały uznane
za zbliżone. W przypadku nie dojścia do skutku transakcji sprzedaży
syndyk masy upadłości ma prawo zaoferować przedmiot sprzedaży kolejnemu
oferentowi, który zaoferował najkorzystniejszą cenę wyższą lub równą niż
cena określona w ogłoszeniu. Zakupione ruchomości muszą zostać opłacone
i odebrane w terminie nie dłuższym niż 10 dni od rozstrzygnięcia
procedury sprzedaży. Warunkiem wydania ruchomości jest uprzednie
uiszczenie ceny sprzedaży. Czynności załadunku i transportu obciążają
nabywcę.

  • 502Показати номер
  • Berlingo
  • Ченстохова
  • 7 вересня 2020
Продати авто