Запам'ятати це

2007' Citroen C4 Picasso

10,000zł
Поскаржитись!
  • 2007 Citroen C4 Picasso в Вейхерово, Польща
Пробіг: 281650 km
Коробка передач: Автоматична

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprzedaży ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
z wolnej ręki w formie konkursu ofert
syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 330/20/PM
ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości stanowiącej:
samochód Citroen C4 Grand Picasso, 1997 ccm (100 kW), rok produkcji 2007, przebieg: 281 650 km, numer VIN: VF7UARHJH45131557, o numerze rejestracyjnym GWE 3883H

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Sprzedaż i nabycie ruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.
Oferty należy składać w kancelarii syndyka ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo w godzinach od 8:00 do 15:00 lub za pośrednictwem e-mail na adres ka*******a@d*******.pl.
Syndyk będzie dokonywał wyboru ofert na bieżąco w miarę ich wpływu do kancelarii syndyka bądź na w/w adres e-mail.
Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w/w pojazdu jest złożenie przez kupującego oświadczenia że kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości oraz że wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zapraszam serdecznie do składania ofert.
Z wyrazami szacunku
Dominika Bączek - syndyk

  • 602Показати номер
  • Michał
  • Вейхерово
  • 18 лютого 2021
Продати авто