Запам'ятати це

2008' Fiat Bravo

7,200zł
Поскаржитись!
  • 2008 Fiat Bravo в Маркі, Польща
Коробка передач: Механічна

Syndyk masy upadłości Łukasza Rusa w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci ruchomości - samochodu osobowego marki Fiat Bravo.

Szacunkowa wartość rynkowa składnika masy upadłości wynosi brutto 7.200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych 00/100).

Warunki sprzedaży:

1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta Łukasz Rus – NIE OTWIERAĆ” osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie (31-117) przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty do 12.02.2021 r., do godz. 16.00.

2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

3. Wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 12.02.2021 r., na rachunek bankowy masy upadłości nr:
.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 16.02.2021 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15), w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

  • 12 Показати номер
  • Sekretariat
  • Маркі
  • 7 лютого 2021
Продати авто