Nowy dowód rejestracyjny 2022. Kto musi wymienić dokument?

1 rok, 9 miesięcy temu - 22 maja 2022, Motofakty
dowód rejestracyjny 2022
dowód rejestracyjny 2022
Jakie są nowe dowody rejestracyjne? Za sprawą kolejnych zabezpieczeń, trudniej je sfałszować. A czy w związku z tym trzeba wymieniać stary dokument na nowy?

Nowy dowód rejestracyjny 2022
Od 16 maja 2022 roku wydawane są nowe dowody rejestracyjne. Co się zmienia? Dokument ma być lepiej zabezpieczone przed podrabianiem. Nawet do lipca 2022 roku urzędy będą mogły wydawać równolegle także dokumenty według wcześniej obowiązującego wzoru. Ale od 13 lipca 2022 roku, kierowca wnioskujący o nowy dowód rejestracyjny, dostanie już najnowszy blankiet.

We wzorach oraz opisach dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego uwzględnione zostały wymagania dotyczące minimalnych zabezpieczeń określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

Nowy dowód rejestracyjny 2022. Jakie zmiany? 
Nowy dowód rejestracyjny posiada ten sam układ pól, ale będą wykonane w innej technologii. Papier będzie zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym. Numeracja i personalizacja wykonywana zostanie laserowo.

Nowy dowód rejestracyjny 2022. Czy trzeba wymieniać stary dokument?
Czy w związku z nowym wzorem trzeba wymieniać dokument? Nie. Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność. Pozwolenia czasowe, oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Support Ukraine