Prawo jazdy. Tutaj już zapłacisz więcej za egzaminy na prawo jazdy

4 miesiące, 1 tydzień temu - 1 lutego 2023, Motofakty
Prawo jazdy. Tutaj już zapłacisz więcej za egzaminy na prawo jazdy
Stawki opłat za państwowe egzaminy na prawo jazdy na terenie województwa śląskiego podniósł Sejmik województwa śląskiego na wniosek tamtejszego marszałka. Ile po zmianach cen kosztuje egzamin praktyczny i teoretyczny?

Obowiązek określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego został nałożony na sejmiki województw ustawą z 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, która weszła w życie z dniem 1 stycznia br.

Ustawa wskazuje stawki opłat w zakresie uprawnień poszczególnych kategorii prawa jazdy, jakie mogą zostać uchwalone przez sejmiki województw jednak nie później, niż w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy zapłacimy 50 zł (wcześniej 30 zł). Za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem 200 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+ E, C1+ E, C, C+ E, D, D+ E lub D1+ E - 250 zł. Wcześniej cena za egzamin praktyczny w zależności od kategorii mieściła się w zakresie 140-200 zł.

Uzasadnienie zapewnia, że przy określeniu wysokości opłat uwzględniono koszty rzeczowe, jak: zakup paliwa, utrzymanie pojazdów egzaminacyjnych (ubezpieczenie, przegląd, serwis), utrzymanie infrastruktury technicznej z elementami wyposażenia placów manewrowych, zużycie energii elektrycznej, zużycie materiałów, podatki lokalne oraz koszty osobowe związane z wynagradzaniem osób obsługujących proces egzaminowania oraz pozostałe świadczenia pracownicze.

W uzasadnieniu przypomniano, że przychody z działalności egzaminacyjnej stanowią główne źródła przychodów ośrodków ruchu drogowego, a aktualnie obowiązująca wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu jest na niezmiennym poziomie od 2013 r., pomimo znacznego wzrostu kosztów związanych z organizacją egzaminów i bieżącym utrzymaniem ośrodków.

Jako dodatkowy czynnik wskazano w wprowadzenie przepisów w zakresie zmian organizacji procesu egzaminowania, które m.in. ograniczyły dobową liczbę egzaminów praktycznych przydzielanych do przeprowadzenia przez jednego z egzaminatora. Ponadto m.in. do 2025 r. WORD-y muszą uzupełnić swój tabor o ciągniki siodłowe z naczepami.

Support Ukraine