Gdzie zgłosić kupno i sprzedaż auta? To nie takie oczywiste!

2 lata, 5 miesięcy temu - 31 sierpnia 2021, moto.pl
Gdzie zgłosić kupno i sprzedaż auta? To nie takie oczywiste!
Zakup lub sprzedaż auta trzeba zgłosić w urzędzie. Co do tego nie ma wątpliwości. Te pojawiają się jednak kiedy zadamy sobie pytanie do którego tak naprawdę urzędu musimy się udać.

Do początku 2021 roku linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazywała, że właściwym do przyjęcia zgłoszenia zbycia pojazdu jest prezydent miasta (starosta) właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy. Teraz sądy administracyjne wskazują, że właściwość organu należy ustalać według rejestracji pojazdu.

Zakłopotane mogą okazać się zbywcy, którzy nie są przekonani, czy zgłoszenie powinno być kierowane do urzędu, w którym sami rejestrowali pojazd, urzędu właściwego dla ich miejsca zamieszkania, czy może do tego, który właściwy jest miejscu zamieszkania nowego właściciela? Ministerstwo Infrastruktury podają pierwszą opcję.

Kto i w jakiej sytuacji ma obowiązek zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu:

  • zbycie pojazdu zgłasza jego dotychczasowy właściciel, który np. sprzedał go lub darował innej osobie,
  • nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu,
  • zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu.

Ile czasu na dokonanie zgłoszenia?
Jeśli nie dopełnicie tego obowiązku w wyznaczonym terminie, możecie zapłacić karę (od 200 do 1000 zł). Do niedawna było na to 30 dni (od podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowy darowizny pojazdu). Od lipca termin wydłużono do 60 dni.

Zgłoszenia można dokonać także online.

Support Ukraine