Obowiązkowe przerejestrowanie pojazdu i kara za niedopełnienie. Tego chcą politycy

8 miesięcy, 3 tygodnie temu - 30 maja 2023, moto.pl
Obowiązkowe przerejestrowanie pojazdu i kara za niedopełnienie. Tego chcą politycy
Obowiązkowe przerejestrowanie pojazdu po zmianie właściciela i 30 dni na dopełnienie urzędowej sprawy.

Brak zgłoszenia ma oznaczać karę administracyjną w wysokości 500 zł, a w przypadku spóźnienia powyżej 180 dni 1000 złotych. Tego chcą politycy.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, osoba, która kupiła używany samochód zarejestrowany już w Polsce, musi zgłosić ten fakt w urzędzie. Ustawowo na poinformowanie właściwego organu o zakupie samochodu jest 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Za niedopełnienie obowiązku grozi kara administracyjna w wysokości od 200 do 1000 zł, którą nakłada starostwo powiatowe, urząd miasta lub urząd dzielnicy. Jednocześnie do zbywcy pojazdu również należy obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu. Co ważne, od 31 stycznia 2022 r. obowiązku przerejestrowania pojazdu po zmianie właściciela nie ma. Formalnie po zakupie samochodu z drugiej ręki, nabywca może pozostać przy starych "blachach".

Porządkowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów
Rząd pracuje nad aktualizacją przepisów, z którymi będą musieli obyć się właściciele pojazdów. Jak zauważył Autokult.pl, w procedowanej Ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości, pojawiła się propozycja wygaśnięcia dopuszczenia do ruchu pojazdu zarejestrowanego przed 14 marca 2005 roku, w przypadku, kiedy na pojazd przez 10 lat nie wykupiono polisy OC oraz nie przeprowadzono badania technicznego. W konsekwencji taki pojazd zostanie administracyjnie wyrejestrowany (z zachowaniem możliwości ponownej rejestracji). Rozwiązanie to ma na celu uporządkowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów, która ma odzwierciedlać faktyczną liczbę pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Nowy obowiązek przerejestrowania i nowa kara
Zmiany w CEP mają pociągnąć za sobą także zmiany proceduralne, które dotkną nabywców pojazdów. Autokult.pl wylicza, że do obowiązków kupującego będzie należało przerejestrowanie pojazdu po zmianie właściciela oraz dochowanie terminu rejestracji. Na załatwienie sprawy będzie 30 dni od dnia zakupu pod rygorem nałożenia kary pieniężnej. Wysokość kary administracyjnej ma być zależna od terminu spóźnienia - niezachowanie 30 dni to 500 zł, a powyżej 180 dni będzie oznaczać karę 1000 zł. Za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu na sprzedającego ma być nakładana stała kara w wysokości 250 zł. Wprowadzenie obowiązku przerejestrowania auta po zakupie, w praktyce będzie oznaczać m.in. brak możliwości zachowania czarnych tablic rejestracyjnych, które są niezgodne z obowiązującym wzorem tablic białych, zawierających znak z literami PL i symbol UE na niebieskim tle (12 pięcioramiennych gwiazdek barwy żółtej, ułożonych na obwodzie okręgu).

Support Ukraine