Pilne! Od 21 maja nowy obowiązek dla kierowców. Nie wszyscy zdążą z formalnościami

1 rok, 9 miesięcy temu - 21 maja 2022, Motofakty
Pilne! Od 21 maja nowy obowiązek dla kierowców. Nie wszyscy zdążą z formalnościami
Od 21 maja przedsiębiorcy realizujący międzynarodowe przewozy rzeczy pojazdami o dmc od 2,5 do 3,5 tony obok licencji i zezwolenia muszą wykazać się także zdolnością finansową.

Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) wskazuje, że w kraju działa ok. 125 tys. firm transportowych. Duża część z nich to przedsiębiorcy realizujący przewozy samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) od 2,5 do 3,5 tony. Według Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w 2021 roku w Polsce zarejestrowanych było ponad 2 mln takich pojazdów. To 70 proc. wszystkich samochodów ciężarowych, z wyłączeniem pojazdów ciężarowo-osobowych oraz rolniczych. I to właśnie dla przedsiębiorców operujących na co dzień takimi środkami transportu wchodzą w życie ważne zmiany europejskiego Pakietu Mobilności.

Od 21 maja muszą oni posiadać zezwolenie oraz licencję wspólnotową, a także legitymować się zdolnością finansową. Do potwierdzenia tej ostatniej możliwe będzie przedstawienie polisy odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (OCZPD).

Nie wszyscy zdążą z formalnościami?
Z uwagi na zwiększenie liczby realizowanych spraw z zakresu zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowych, w tym rozpatrywanie nowych spraw dotyczących uprawnień dla przedsiębiorców wykonujących transport pojazdami o dmc powyżej 2,5 t i poniżej 3,5 t Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że sprawy są rozpatrywane według kolejności ich wpływu.Możliwość złożenia przedmiotowego wniosku była już począwszy od 5 lutego br. Czas procedowania wniosku w Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego to 4-6 tygodni

Jeżeli podczas kontroli drogowej w Polsce firma z innego kraju nie będzie posiadać licencji, to mandat wyniesie 12 000 zł.

Samochody dostawcze jak ciągniki siodłowe
Zezwolenie, a w przypadku transportu za granicę licencję, wydaje właściwy dla siedziby przedsiębiorcy starosta lub Główny Inspektor Transportu Drogowego. Według TLP w 2021 roku w Polsce było prawie 38 tys. przewoźników posiadających dokumenty umożliwiające międzynarodowy transport drogowy rzeczy. Z tego obowiązku wyłączeni byli dotychczas ci przedsiębiorcy, którzy wykonywali przewozy pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Jednak na skutek nowych wymagań limit ten zostanie obniżony do 2,5 tony dmc. Operujących w tym segmencie rynku będą więc obowiązywały takie same wymagania jak firmy realizujące przewozy o wyższej wadze. Jedynym wyjątkiem będzie przewóz nie więcej niż 9 osób, w przypadku kiedy dmc pojazdu nie przekroczy właśnie 3,5 tony.

– Ponad 50 proc. firm transportowych zarejestrowanych w Polsce to indywidualne działalności gospodarcze. Również dlatego nowe wymagania Pakietu mobilności mogą stanowić dla nich dodatkowe problemy. Rynek ubezpieczeniowy oferuje jednak rozwiązania pomagające przedsiębiorcom w spełnieniu wymagań wynikających z unijnej dyrektywy, bez względu na to, jaki segment rynku reprezentują. Takie produkty posiadamy także w naszej ofercie – komentuje Katarzyna Miecińska, Specjalista ds. Klienta Biznesowego w CUK Ubezpieczenia.

Kapitał, ale nie tylko
Przedsiębiorcy, których zmiany dotyczą, będą zobowiązani do przedkładania rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez osobę upoważnioną. Konieczne stanie się wykazanie zdolności finansowej rozumianej jako dysponowanie kapitałem i rezerwami o łącznej wysokości co najmniej 1800 euro na pierwszy wykorzystywany pojazd oraz 900 euro na każdy kolejny środek transportu. Wśród innych niezbędnych warunków znajdą się m.in. kryteria potwierdzające kompetencje zawodowe i dobrą reputację.

Aby potwierdzić zdolność finansową możliwe będzie m.in., po uzyskaniu zgody organu wydającego zezwolenie, przedstawienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (OCZPD) wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Jedynie przewoźnicy, którzy na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości nie są zobowiązani do sporządzania
 rocznych sprawozdań, będą mogli udokumentować swoją zdolność finansową za pomocą ubezpieczenia, lub np. gwarancji bankowej, bez konieczności wyrażania zgody organu wydającego zezwolenie.

– Polisa OC zawodowej przewoźnika drogowego zgłoszona jako spełnienie wymogu zdolności finansowej musi zawsze zabezpieczać pojazdy zgłoszone do zezwolenia. W tym przypadku należy też zwrócić uwagę na ograniczenia kwot określonych w Rozporządzeniu. Oznacza to, że kiedy polisa zawiera informację o liczbie pojazdów, to tylko taka liczba będzie w myśl przepisów objęta zabezpieczeniem – podkreśla Katarzyna Miecińska z CUK Ubezpieczenia.

Ochrona konieczna, ale nie obowiązkowa
Polisa OCZPD jest skierowana do przewoźników drogowych dysponujących ważną licencją/zezwoleniem lub ubiegających się o dokumenty pozwalające na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, lub osób. Pomimo zdefiniowania odpowiedzialności prawnej przewoźników w krajowym Prawie przewozowym oraz konwencji CMR (w przypadku przewozów międzynarodowych) jest ona ubezpieczeniem dobrowolnym. Jednak umieszczenie przez ustawodawcę polisy jako jednego z kryteriów potwierdzających zdolność finansową przewoźnika powinno uświadamiać, jak ważną rolę odgrywa ona nie tylko dla wiarygodności, ale również bezpieczeństwa i stabilnego rozwoju firm tego sektora.

– Podstawowym celem polisy OC zawodowej przewoźnika drogowego jest ochrona przed roszczeniami finansowymi i zobowiązaniami powstałymi w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego profesji przewoźnika drogowego. Jest to także jedna z możliwości potwierdzenia unijnych wymagań dot. wiarygodności finansowej. Warto zdawać sobie sprawę, że polisa OCZPD ma także więcej korzyści niż np. gwarancja bankowa. Wraz z ochroną OC Przewoźnika Drogowego i innymi ubezpieczeniami korporacyjnymi jest bowiem kluczowym elementem skutecznego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie transportowym – dodaje Katarzyna Miecińska z CUK Ubezpieczenia.

Support Ukraine