Kto kupuje nowe samochody? Najpopularniejsze modele w Polsce

9 września 2021 - Motofakty

Kto kupuje nowe samochody? Najpopularniejsze modele w Polsce

Z danych zawartych w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wynika, że liczba zarejestrowanych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t spadła w sierpniu 2021 roku w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego, była również niższa w stosunku do poprzedniego miesiąca (lipca 2021 roku)

RYNEK SAMOCHODÓW O DMC DO 3,5T
W ósmym miesiącu 2021 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t zanotował spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca 2020 roku oraz wobec poprzedniego miesiąca. To drugi z rzędu (a trzeci w tym roku) spadek sprzedaży zanotowany po pięciu miesiącach wzrostu (liczonego rok do roku). Tradycyjnie lipiec i sierpień to okres letnich wakacji i urlopów, w którym popyt na samochody jest niższy. Warto jednak zwrócić również uwagę na trwające od kilku miesięcy ograniczenia w dostępności aut ze względu na problemy z półprzewodnikami. Produkcja niektórych modeli została znacznie ograniczona lub wręcz zastopowana, co odbija się wyraźnie na dostawach samochodów i kondycji rynku. 

Realnym wskaźnikiem pokazującym rosnące problemy z dostępnością aut jest zjawisko spadającego reeksportu samochodów osobowych. W tym roku jego udział nie przekroczył w żadnym miesiącu 10% dla samochodów osobowych, a w sierpniu reeksport spadł po raz pierwszy od lat poniżej 6 procent. Pomijając kwiecień 2020 roku (covid), tak niski poziom reeksportu aut osobowych zaobserwowano ostatnio 10 lat temu.

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w sierpniu 2021 roku zarejestrowano w Polsce 38 768 samochodów osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5t, czyli o 1,95% (-772 szt.) mniej niż rok wcześniej oraz o 12,69% (-5 636 szt.) mniej niż w lipcu 2021 roku. Dane skumulowane (363 956 szt.) wykazują wzrost sprzedaży w 2021 roku o 24,54%  (+71 707 szt.).

Wszystkie marki z pierwszych dziesięciu zanotowały więcej zarejestrowanych aut, licząc rok do roku. Największy wzrost odnotował Hyundai – o 63,58%. 

Z danych IBM Samar wynika, że koło 4,47% aut (1 733 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w sierpniu 2021 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to spadek wobec poprzedniego miesiąca. 

Poziom reeksportu w porównaniu do sierpnia 2020 spadł o 57,45%. Wynik ten może jeszcze ulec zmianie, gdyż część firm zajmujących się tego rodzaju działalnością notowana jest w grupie klientów indywidualnych (tak jest w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych), co powoduje, że dane dotyczące wywozu aut za granicę pojawiają się w statystykach z opóźnieniem.

Uwzględnienie reeksportu wpływa na finalną wielkość polskiego rynku, który w sierpniu 2021 roku wchłonął nieco ponad 37 tys. aut. Wynik ten również może jeszcze ulec zmianie, gdyż w momencie przygotowania niniejszej informacji prasowej nie wszystkie dane były dostępne.

RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w sierpniu 2021 r. zarejestrowano w Polsce 33 219 samochodów osobowych, o 4,30% (-1 494 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 14,50% (-5 632 szt.) mniej niż w lipcu 2021 r. Dotychczas w 2021 roku zarejestrowano w Polsce 314 218 samochodów osobowych, o 22,28% więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+57 245 szt.).

Biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się być niezła. Według ACEA (która w swych statystykach dot. polskiego rynku uwzględnia samochody osobowe oraz minibusy) Polska zakończyła czerwiec 2021 rok na 6. pozycji wśród 30 rynków Europy (ostatnie dostępne dane). Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku. 

Spojrzenie na rynek z tej perspektywy znacząco zmienia ocenę sytuacji na rynku. Wartość wskaźnika na poziomie 64 szt., plasuje Polskę dopiero na 24. pozycji pośród 30 krajów notowanych w rankingu. To zdecydowanie słaby rezultat. Przed Polską klasyfikowane są m.in.: Estonia (93 samochodów na 10 000 mieszkańców), Czechy (110 szt. na 10 000 mieszkańców) oraz Słowenia (156 szt. na 10 000 mieszkańców). Średni wskaźnik chłonności dla krajów UE wyniósł w czerwcu 2021 roku (ostatnie dostępne dane) 131 zarejestrowanych samochodów na  10 000 mieszkańców. 

Po uwzględnieniu dotychczasowych szacunków dotyczących tzw. reeksportu (w sierpniu 2021r. ok. 1 733 szt.) sytuacja na rynku aut osobowych wygląda inaczej. Liczba zarejestrowanych w tym miesiącu aut osobowych, które pozostały w kraju to około 31,5 tys. szt. Udział reeksportu w sprzedaży samochodów osobowych w tym miesiącu wyniósł ok. 5,21%, ale jego rzeczywisty udział po uwzględnieniu czynników wymienionych wcześniej będzie wyższy. 

W sierpniu 2021 roku udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 24,4%. Udział firm osiągnął poziom 75,6%.

W liczbach bezwzględnych oznacza to, że klienci instytucjonalni kupili 25 112 aut. Udział klientów firmowych w 2021 roku wyniósł 74,36%. Statystyka ta jednak nie uwzględnia osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, które w CEPiK klasyfikowane są w grupie „osób fizycznych”. Ponieważ w grupie osób fizycznych mogą również znaleźć się firmy, rzeczywisty rozkład rejestracji pomiędzy obiema grupami klientów może się jeszcze bardziej zwiększyć.

Uwzględnienie reeksportu dodatkowo komplikuje obraz, gdyż jak już wspomniano, część z samochodów (ok. 1 733 szt.) wykazywanych jako kupione i zarejestrowane w kraju przez klientów instytucjonalnych oraz część klientów indywidualnych, w rzeczywistości krótko po rejestracji została lub zostanie wywieziona za granicę. 

Czternaście z pierwszych piętnastu marek klasyfikowanych na liście rankingowej (r/r) zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, w tym największy - Suzuki o 97,73%, spadek zanotowało Renault, o 19,66%. 

Tytuł lidera rynku utrzymała Toyota. W 2021 roku klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 51 717 aut tej marki, o 43,55% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Udział Toyoty w rynku wyniósł 16,46%. Na pozycji wicelidera znalazła się Skoda, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 35 135 szt., o 0,28% więcej niż w 2020 roku. Udział marki wyniósł 11,18%. Na trzecim miejscu uplasował się Volkswagen. Klienci niemieckiego producenta zarejestrowali 25 476 samochodów, o 18,38% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 8,11%. Na czwartej pozycji była KIA, w przypadku której liczba zarejestrowanych aut wyniosła 22 105 szt., o 41,85% więcej niż w 2020 roku. Udział marki w polskim rynku wyniósł 7,03%. Warto zauważyć, że w zestawieniu miesięcznym KIA znalazła się na drugim miejscu, wyprzedzając Volkswagena i Skodę. Na piątej pozycji w rankingu skumulowanych wyników znalazł się Hyundai. W 2021 r. zarejestrowano dotychczas 18 024 auta tej marki, o 64,42% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Udział marki w rynku wyniósł 5,74%. Także Hyundai w zestawieniu miesięcznym wyprzedził w sierpniu Volkswagena i awansował na czwartą pozycję.

Najczęściej kupowanym modelem osobowym w 2021 roku jest dotychczas Toyota Corolla (14 865 szt.; +38,78% r/r), za którą uplasowała się Toyota Yaris (11 695 szt.; +27,87% r/r) oraz Skoda Octavia (10 493 szt. -3,67% r/r), następnie Dacia Duster (9 333 szt.;+28,17/r), a za nią Skoda Fabia (8 069 szt.; -2,28% r/r).

Najpopularniejszym modelem wśród klientów indywidualnych jest Toyota Yaris (5 099 szt.; +0,93%), na drugim miejscu – Dacia Duster (4 155 szt.; +23,59%), na trzecim – Toyota Corolla (3 217 szt.; +6,70%), na czwartym – Hyundai Tucson (2 877 szt.;+51,58%), a na piątym – Kia Sportage (2 868 szt.; +70,31%).

Wśród klientów firmowych najczęściej rejestrowanym modelem jest Toyota Corolla (11 648 szt.; +51,35%). Na drugim miejscu jest Skoda Octavia (9 154 szt.; +3,39%), na trzecim Toyota Yaris (6 596 szt.; +61,11%), czwartym – Skoda Fabia (6 370 szt.; +6,17%), piątym – Toyota RAV4 (5 573 szt.; +64,35%).

RYNEK SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH
Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów  w sierpniu 2021 roku zarejestrowano w Polsce 5 549 samochodów dostawczych, o 15,0% (+722 szt.) więcej niż rok wcześniej i o 0,07% (-4 szt.) mniej niż w lipcu 2021 roku. W 2021 roku dotychczas zarejestrowano w Polsce 49 738 samochodów dostawczych, o 41,0% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

15 pierwszych marek na liście rankingowej zanotowało wzrost liczby aut zarejestrowanych w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku, w tym najbardziej Toyota, o 104,99%. 

Tytuł lidera rynku w 2021 roku uzyskało Renault. Klienci kupili i zarejestrowali dotychczas 9 466 aut tej marki, o 95,42% więcej niż w 2020 roku. Udział Renault w polskim rynku aut dostawczych wyniósł 19,03%. 

Na pozycji wicelidera znalazł się Ford, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 6 251 szt., o 31,02% więcej niż w 2020r. Udział marki w rynku wyniósł 12,57%. 

Na trzecim miejscu jest Fiat. W 2021r. klienci tego producenta zarejestrowali 6 234 pojazdy dostawcze, o 33,46% więcej niż przed rokiem. Udział marki w polskim rynku wyniósł 12,53%.  

Na czwartej pozycji znalazło się IVECO, w przypadku którego liczba zarejestrowanych aut wyniosła 4 564 szt., o 82,34% więcej niż w 2020r. Udział marki w polskim rynku wyniósł 9,18%. 

Na piątej pozycji uplasował się Mercedes. W 2021r. zarejestrowano 4 045 aut dostawczych tej marki, o 0,60% więcej niż w analogicznym okresie 2020r. Udział marki wyniósł 8,13%. 

Najczęściej kupowanym modelem auta dostawczego w  2021 r. jest Renault Master (7 533 szt.; +88,37% r/r). Na drugiej pozycji uplasowało się Iveco Daily (4 564 szt.;+82,34%), na trzeciej Fiat Ducato (3 858 szt.; +5,76% r/r), a na czwartej Mercedes Sprinter (3 201 szt.; -0,74%). Pierwszą piątkę zamyka Ford Transit (2 096 szt.;+11,79%).

Artykuły w tematach

a1A4Akcja naprawczaakcja serwisowaakcyzaakcyza na samochódalfa romeoalkoholalkomataston martinaudiAudiAudi A3Audi A6Audi R8Audi RS5Audi S8Austriaauta elektryczneAuta elektryczne i hybrydoweauta użytkoweauta używaneauto elektryczneauto używaneauto z wypożyczalniAutobusyautonomous carautostradaautostrada A1autostrada A4autostradybadanie techniczneBelgiumbentleybezpieczeństwobikebikesbmwBMWBMW 5 SeriesBMw i4BMW ix3BMW M3BMW M4BMW M5BMW X1BMW Z4Brexitbudowa drógBudowa dróg ekspresowychcampercamper vancar buying guidecar marketCarlos GhosncennikCenyceny occeny paliwCeny samochodówceny w PolscecepikchevroletchinaChryslerciezarowkacitroenCitroenCITROEN C5Cofanie LicznikaCOVID-19crash testcustom carczas pracy kierowcydaciaDaciaDacia DusterDacia JoggerDacia SanderoDaihatsuDaimlerdakarDetroit Auto ShowDieseldiesel scandaldowód rejestracyjnydrag racedriftingdroga ekspresowaDroga S7drogiDrogiDrogi ekspresowedrogi w polsceDucatiegzaminegzamin na prawo jazdyegzamin prawo jazdyelectricElektromobilnośćElektryczneEUeuropeEuropeevfabrykafabryka w TychachfcaferrariFerrarifiatFiatFiat 500Fiat DucatoFiat PandaFiat PuntoFiat TipofordFordFord BroncoFord F-150Ford FiestaFord FocusFord GalaxyFord MondeoFord MustangFord Mustang Mach-EFord PumaFord S-MaxFORD SIERRAFord Transitformula 1Formula-1formula1fotoradarfotoradaryFranceFrankfurt Motor ShowfunnyGdańskGDDKiAGeelyGenesisGeneva Motor Showgermanygielda samochodowagitdgooglegranicaHarley-Davidsonhistoria pojazduhondaHondaHonda CivicHonda CR-VHonda JazzhydrogenhyundaiHyundaiHyundai ElantraHyundai i20Hyundai i30Hyundai IoniqHyundai KonaHyundai Kona NHyundai Santa CruzHyundai SonataHyundai TucsonHyundai VelosterIMPORTimport aut uzywanychImport Samochodówimport samochoduinfinitiITDJaguarjak ominąć korkiJapanjeepJeepJeep CompassJeep Grand CherokeeJeep WranglerjobsKajetan KajetanowiczKatowiceKawasakiKen BlockkiaKiaKia CeedKia NiroKia Picantokia sorentokia soulKia SportageKIA SportageKia Stingerkierowcyklasykikodeks drogowyKoninkontrola drogowakorkiKoronawiruskradzieżkradzież autaKradzieżeKradzieże autkradzieże samochodówKrakowKuba Wojewódzkikupno samochoduKUPUJEMY UŻYWANELA Auto ShowlamborghiniLamborghiniLanciaLand RoverLand Rover DefenderLEASINGLexuslimity prędkościŁódźLotuslpgmandatMandat karnymandatyMazdaMazda 2Mazda 3Mazda CX-30Mazda CX-5Mazda MX-30mclarenmecedesMercedesMercedes S-ClassMercedes SprinterMiniMini CoopermitsubishiMitsubishiMitsubishi OutlanderMitsubishi PajeroMitsubishi Space Starmoose testMotocykleMOTOCYKLEmotorcyclemotorsportMotoryzacjamotosportnaprawa autaNetherlandsNew York Auto Showniemcynietrzeźwi kierowcynissanNissanNissan JukeNissan LeafNissan QashqaiNissan X-TrailNissan ZNorwaynowe autanowe samochodynowy samochódobwodnicaodcinkowy pomiar prędkościodebranie prawa jazdyoffroadopelOpelopel astraOpel AstraOpel ComboOpel CorsaOpel InsigniaOpel MantaOpel Mokkaopłatyopłaty drogowepaliwapaliwoParis Motor ShowparkingPARKINGIPARKOMATparkowaniepeugeotPeugeotPeugeot 2008Peugeot 208Peugeot 3008Peugeot 308Peugeot 508pickuppijani kierowcypijany kierowcaPKP IntercitypodatekPolandpolicjaPolicjapolisa ocPolskaPope FrancisporschePorschePorsche 911Porsche TaycanposcigPoznańPoznań Motor Showprawa jazdyprawoprawo jazdyPrawo JazdyprędkośćProdukcjaprzebieg autaprzegląd autaprzegląd technicznyprzekroczenie prędkościprzepisyPRZEPISYPRZEPISY DROGOWEprzepisy ruchu drogowegoPRZEPISY RUCHU DROGOWEGOPrzetargPSApunkty karneradiowózradiowozyRajdRajd BarumRajd DakarRAJDOWE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKIRajdyrallyrally carRAMrecallRejestracjarejestracja autaREJESTRACJA POJAZDUrejestracja samochodurenaultRenaultRenault ArkanaRenault AustralRenault CapturRenault ClioRenault MeganeRenault ZoeRimacRobert KubicaRomaniaRSMPRuch drogowyrvRynekS8sądsafetysalonSamarsamochód elektrycznysamochód używanysamochód z drugiej rękisamochodysamochody elektryczneSamochody ElektryczneSAMOCHODY HYBRYDOWESAMOCHODY JAPOŃSKIESAMOCHODY KLASYCZNESAMOCHODY NIEMIECKIESAMOCHODY POLSKIEsamochody używaneSamochody UżywaneSauberscaniaseatSeat LeonSejmself-driving carSEMAskodaSkodaSkoda CitigoSkoda EnyaqSkoda Enyaq IVskoda fabiaSkoda FabiaSKODA FABIA R5Skoda KamiqSkoda KaroqSkoda KodiaqSkoda OctaviaSkoda RapidSkoda SlaviaSkoda SuperbSkoda VisionSOPspalinysprowadzanie samochodówSprzedażsprzedaż autsprzedaż autasprzedaz nowych autsprzedaż samochodówSprzedaż samochodów w Polscespy shotsssangyongstacja paliwstatystykistawki akcyzyStellantisstraż granicznastrefa płatnego parkowaniaSubaruSubaru OutbackSubaru SolterrasupercarsSUVsuzukiSuzukiSuzuki JimnySuzuki SwiftSwedenSzczecintablice rejestracyjnetachograftankowanietaryfikator mandatówtechnologytelefonTerenoweteslaTeslatestTokyo Motor ShowtoyotaToyotaToyota AurisTOYOTA AVENSISToyota AygoToyota CamryToyota CH-RToyota CorollaToyota Land CruiserToyota MiraiToyota Rav4Toyota SupraToyota YarisTransporttrucktuningtychyuberubezpieczenie ocUbezpieczenie SamochoduukUkrainaUnia EuropejskaUnited StatesUOKiKUSAused car buying guideutrata prawa jazdyUżywaneużywane autavanVauxhallVia CarpatiaviatollVolkswagenVolkswagen ArteonVolkswagen GolfVolkswagen ID BuzzVolkswagen ID.3Volkswagen ID.4Volkswagen PassatVolkswagen PoloVolkswagen T-RocVOLKSWAGEN T-ROCVolkswagen T7Volkswagen TaigoVolkswagen TiguanVolkswagen TouaregVolkswagen TransporterVolvoVolvo xc40vwVWVW CaddyVW GolfVW PassatVW PolowakacjeWarszawwarszawaWarszawaWielka BrytaniaWRCWrocławwypadekWypadekwypadkizakup autazakup samochoduZakup Samochoduzatrzymanie prawa jazdyzłodziejZłodziejzmiany dla kierowcówаваріїаваріяВаршававикрадене автодорогиДТПелектричне автоЄвробляхиЄвропейський СоюзЄСзаконопроектконтролькордонкоронавірусперевірка на дорогахперевірки на дорогахподаткиполіціяпольсько-українськийпольсько-український кордонПольшаПольщаправила дорожнього рухуправила дорожнього руху в Польщіприкордонникирозмитнення автоСлавомір НовакУкравтодорУкраїнаукраїнціштрафи